Чи має право особа на виплату тимчасової державної допомоги дітям батьків яких оголошено за рішенням суду померлими

Тимчасова державна допомога

.

Статтею 46 Цивільного кодексу України передбачена низка підстав при наявності яких рішенням суду особа оголошується померлою. 
Серед них: 1. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців, а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 2. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. 
За наявності таких обставин фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. 
Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті. 
Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 
Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті (ст. 47 ЦК України). 
Таким чином, після набрання рішенням суду законної сили про оголошення особи померлою, її обов’язок по сплаті аліментів припиняється. 
У разі якщо платник аліментів ухилявся від їх сплати, не мав можливості утримувати дитину або місце перебування його було невідоме, державою здійснюється виплата тимчасової допомоги. 
Механізм надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, передбачений Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме затв. Постановою КМУ від 22 лютого 2006 р. N 189. 
Так у п. 10 Порядку перелічені підстави при настанні яких виплата тимчасової державної допомоги дітям припиняється. 
Серед підстав наведених у п.п. 12 п. 10 цього Порядку передбачено й смерть одного з батьків, зобов'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим. 
За наявності таких обставин, особи, відповідно до ст. 36 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», можуть звернутися за отриманням пенсії у зв’язку з втратою годувальника